St.Willibrordus in Vierakker

de mooiste kerk van Gelderland

     
         
 
Bezoeken
Vieringen
Agenda
Concerten
De parochie
Jongeren
Parochieblad
Ludgerreliek
Stichtingen
Contact
 
 


Vesperviering  ter gelegenheid van de sterfdag van de heilige Ludger op 26 maart

Sinds 20 mei 2012 is in de Vierakkerse St. Willibrorduskerk een reliek van de heilige Ludger (ook wel Liudger) te vinden. Op die mooie zondag in mei vond de ‘translatio’ (overhandiging) plaats van de Ludgerreliek. Al eerder, op 4 september 2011, had Monseigneur Hoogenboom in Essen-Werden (Dld.) de reliek in ontvangst genomen. Het kleine, door kardinaal Simonis gecertificeerde partikel uit Ludgers gebeente, lag al enkele jaren in het Duitse plaatsje Werden (bij Essen) te wachten op een goede bestemming. Dat werd Vierakker. In de maanden na de ontvangst van de reliek was deze in een estafette door enkele parochies van het aartsbisdom gereisd met Vierakker als de eindbestemming.

Sinds de komst van de Ludgerreliek wordt in Vierakker de sterfdag van Ludger, op 26 maart, met een vesperviering herdacht. Dit jaar, het jaar waarin het 1275 jaar geleden is dat Ludger werd geboren, met wederom monseigneur Hoogenboom als hoofd-celebrant samen met onze eigen pastoor Scheve. Ruim honderd mensen waren aanwezig, waaronder vijf leden van de Bruderschaft Ludgerus uit het Duitse Werden, die ’s-ochtends al vroeg op de fiets naar Vierakker waren afgereisd. 

Mgr. Hoogenboom benadrukte in zijn preek onder meer dat de heilige Ludger ons aan het begin van de 21ste eeuw een spiegel voorhoudt: "Zijn boodschap is: Wees mensen in de wereld maar niet van deze wereld. Blijf niet zitten bij de vleespotten van onze welvaartsmaatschappij. Houd je niet bezorgd vast aan wat je hebt. Wees een missionaire gemeenschap, een groep mensen die zich telkens weer weet te herinneren wat Christus in het Evangelie zegt. Trek uit, trek weg van een leven in berusting. Richt je naar de mensen om je heen en laat de boodschap van het Evangelie stralen. … Het voorbeeld van de heilige Ludger mag ons aansporen tot een evangelisch leven in verbondenheid met God en met elkaar.”

Feestelijke opening Ludgertuin 

Bezoekers aan de omgeving van Zutphen, Vierakker en Zelhem kunnen veel verwijzingen naar de heilige Ludger tegenkomen. Aan de Den Elterweg bij Café Den Elter is de plaats waar Ludger ongeveer 1200 jaar geleden de IJssel overstak om zijn geloof in de Achterhoek te verkondigen. Op de dijk staat een monument als historische herinnering. Dat is het startpunt van het ongeveer 45 km lange Ludgerpad dat langs de monumentale kerk in Vierakker via Zelhem richting Aalten voert. In Museum Smedekink in Zelhem, waar hij zijn eerste kerkje stichtte, is een replica van dat gebouwtje te zien. In de St. Willibrorduskerk in Vierakker is sinds 2012 een reliek van hem te bewonderen. 

Men kent meestal wel de heilige Willibrord en de in Dokkum vermoorde heilige Bonifatius. Maar wie was nou Ludger? In de op zondag, 26 maart feestelijk geopende Ludgertuin aan de Vierakkersestraatweg 31 in Vierakker kunt u dat te weten komen. In de tuin zijn informatieborden met teksten over zijn leven, over zijn zendingstochten, zijn wonderen en nog veel meer, een en ander op humorvolle wijze geïllustreerd. Ter gelegenheid van de opening van de Ludgertuin is een boekje uitgeven met de teksten en illustraties van de informatieborden. Dit boekje is te bestellen via info@demooistekerk.nl en kost € 5,00 exclusief verzendkosten.

De receptie na afloop van de opening van de tuin was zeer geanimeerd. Een dag met een gouden randje.

Gift Veilingcommissie

Begin april 2016 werd een aanvraag ingediend bij de Stichting Veilingcommissie Vorden, ideële kringloopwinkel "De Werf”. De Werf bestemt elk jaar een deel van zijn opbrengsten aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Wij dienden een aanvraag in voor een laptop en een beamer waarmee wij tijdens de openstelling van de kerk, maar natuurlijk ook tijdens andere gelegenheden, een door RTV Utrecht gemaakte film over Ludger kunnen vertonen. En goed nieuws! Het bestuur van de stichting heeft ons laten weten dat onze aanvraag is gehonoreerd. Tijdens de meimarkt (28 mei 2016) mochten wij de cheque in ontvangst komen nemen.

Leden Duitse Bruderschaft Ludgerus aanwezig bij vesperdienst

De vesperdienst, dit jaar op 28 april 2016, werd verzorgd door pastor Koos Smits uit Utrecht, lid van de Ludgerkring Oost Gelderland. Ook waren enkele leden van de Bruderschaft Ludgerus uit het Duitse Werden bij de dienst. Een van hen, Günther Mayer verzorgde een schriftlezing in de Duitse taal. Om het oecumenisch karakter te benadrukken plaatste dominee Tim Wiersum , samen met anderen aansluitend  aan de viering "Ludgerlichtjes" op de sokkel van het Ludgerbeeld in de tuin van de kerk. De viering gaf inspiratie en stof tot nadenken en het oecumenisch koor ondersteunde met o.a. ook een Duits gezang. 

2017: 1275ste geboortedag van Ludger

In 2017 is het 1275 jaar geleden dat Ludger geboren werd. Wij denken al aan tijd na over hoe wij daar op een goede manier aandacht aan kunnen besteden. Nogmaals een opvoering van het spel van Withmund? Dominee Tim Wiersum is met een geweldig voorstel gekomen. Hij heeft voorgesteld om, samen met Joke Kamphuis – enkele jaren geleden mede verantwoordelijk voor de zeer succesvolle uitvoering van de Ark van Noach - voor 2017 een musical te schrijven waarin zowel de 1275e geboortedag van Ludger als de 500 jarige verjaardag van de Reformatie van Luther verwerkt zijn. Wij hebben van harte onze medewerking aangeboden.

Ludgersvesper 2016 op donderdag, 28 april 

Ludger is voor de Christenen aan deze kant van de IJssel belangrijk omdat hij hier en verder Duitsland in, rond het jaar 800 het Christendom heeft verbreid. Ludger is op 26 maart 809 overleden te Billerbeck (Duitsland). Waarom wordt er, zo zou je je afvragen, dan op 28 april een vesper gehouden en niet op 26 maart? 26 maart valt dit jaar midden in de Goede Week en daarom is naar een andere datum gezocht. Dat is 28 april geworden en wel om de volgende reden: Ludger was de eerste bisschop van Münster en men vond dat die plaats de meeste rechten had om hun eerste bisschop daar te begraven. Billerbeck vond dat zij het eerste recht had omdat Ludger daar was overleden en was opgebaard. Wat niet iedereen weet is dat Ludger ooit zélf heeft aangegeven dat hij na zijn overlijden in Werden begraven wilde worden. Daar had hij zijn klooster gesticht en daar wilde hij begraven worden. Na een maand van onderhandelingen werd men het eens dat het toch Werden moest worden. Ludgers wens zou in vervulling gaan. Zijn stoffelijk overschot werd op een platte wagen gelegd en volgens de overlevering trokken twee ossen de kar en liepen blindelings naar het klooster in Werden. Ze kwamen daar op 28 april aan en daar is Ludgers laatste rustplaats in de crypte van de Domkerk aldaar. Vandaar dat we dit jaar op 28 april de Ludgervesper vieren. 

Ludgertuin: de laatste ontwikkelingen

U hebt hier vorig jaar in Onderweg over kunnen lezen, hoog tijd om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Veel goed nieuws, maar, helaas ook slecht nieuws. Onze aanvraag bij het Rabo Coöperatiefonds vielspijtig genoeg niet in de prijzen. Onze aanvraag kreeg wel het fantastische aantal van 171 stemmen (hebt u op onze aanvraag gestemd dan bij deze veel dank voor uw stem!), maar dat was niet genoeg voor de eerste prijs. In de herkansing op de ledenavond van het fonds, onze laatste kans, werden wij tot onze grote spijt samen met twee andere verenigingen niet uit de hoge hoed gehaald voor een troostprijs spijtig genoeg niet in de prijzen. Onze aanvraag kreeg wel het fantastische aantal van 171 stemmen (hebt u op onze aanvraag gestemd dan bij deze veel dank voor uw stem!), maar dat was niet genoeg voor de eerste prijs. In de herkansing

op de ledenavond van het fonds, onze laatste kans, werden wij tot onze grote spijt samen met twee andere verenigingen niet uit de hoge hoed gehaald voor een troostprijs.
Uit: Onderweg van maart/april 2016

Tweede slechte nieuws: het is niet gelukt om sponsorgelden bijeen te krijgen. Maar, net als je wanhoopt en bang bent dat het projectnooit van de grond komt, is daar toch ineens onverwacht goed nieuws. In Muiderberg staat bij de boskapel aldaar een prachtig natuurstenen standbeeld van Ludger. Dit beeld is eigendom van de parochie Levend Water en omdat deze boskapel gesloten wordt, zocht het parochiebestuur naar een goede bestemming voor het beeld. En guess what? Ludger mag naar Vierakker! Hoe?, dat is nog een probleem, want het beeld weegt maar liefst 1.200 kilo, maar het vervoer gaat lukken. Zeker nu er bericht is van meer goed nieuws. Eind vorig jaar werden we namelijk verblijd met een onverwachte donatie van € 1.000,00 voor de realisatie van de Ludgertuin en ook dit jaar is een donatie ontvangen voor dit doel, dit keer van maar liefst € 2.000,00. Veel van dit geld zal gaan naar het vervoer van het standbeeld, met wat overblijft hopen we informatieborden aan te kunnen schaffen en misschien zelfs een bankje. 

Maar wanneer je wanhoopt dat dit project nooit van de grond komt, is daar toch ineens onverwacht goed nieuws. In Muiderberg staat bij de boskapel aldaar een prachtig natuurstenen standbeeld van Ludger. Dit beeld is eigendom van de parochie Levend Water en omdat deze boskapel gesloten wordt, zocht het parochiebestuur naar een goede bestemming voor het beeld. En guess what? Ludger mag naar Vierakker! Hoe?, dat is nog een probleem, want het beeld weegt maar liefst 1.200 kilo, maar het vervoer gaat lukken. Zeker nu er bericht is van meer goed nieuws. Eind vorig jaar werden we namelijk verblijd met een onverwachte donatie van € 1.000,00 voor de realisatie van de Ludgertuin en ook dit jaar is een donatie ontvangen voor dit doel, dit keer van maar liefst € 2.000,00. Veel van dit geld zal gaan naar het vervoer van het standbeeld, met wat overblijft hopen we informatieborden aan te kunnen schaffen en misschien zelfs een bankje. Voor een professionele aanpak voor het realiseren vande tuin zijn geen gelden en daarom pakken we de realisatie zelf aan, met vrijwilligers hopen we een eind te komen. Helpt u mee? U kunt u opgeven bij Margreet Gründemann (telefoon: 0575-555559).


Ludgertuin: een nieuw initiatief


Wie de pers de afgelopen tijd goed heeft gelezen kan het niet ontgaan zijn dat er binnen onze geloofsgemeenschap hard wordt gewerkt aan het realiseren van een Ludgertuin. Er zijn in deze streek veel tekenen die verwijzen naar de heilige Ludger. Naast de kerk is ons eigen gemeenschapsgebouw/koffiehuis dat de naam van Ludger draagt. Bij café Den Elter, zo ongeveer op de plaats waar Ludger zijn eerste kerk stichtte, staat het Ludgermonument.  Vanaf deze plek loopt, door de Achterhoek, richting Aalten, het Ludgerpad, een pad dat langs onze kerk voert. En last but not least huist onze kerk een van de drie relieken in Nederland van Ludger. Redenen te over om je af te vragen wie deze heilige nu eigenlijk is. We kennen allemaal de heilige Willibrord en de, in Dokkum vermoorde, heilige Bonifatius. Maar wie was nou Ludger? In het stuk tuin, kijkend vanaf de Vierakkersestraatweg links van de parkeerplaats, is ruimte voor een (bescheiden) wandelpad. Daar moet het Ludgerpad komen met links en rechts van het pad informatieborden met informatie over deze bijzondere heilige. Wie meer wil weten kan op youtube.com – zoekterm Ludgertuin – een idee krijgen van onze plannen. Daar vindt u een filmpje van 1.55 minuten dat gemaakt is voor een aanvraag bij het Coöperatiefonds van de Rabobank. Helaas is onze aanvraag niet in de prijzen gevallen, maar met 171 stemmen zijn we in de bovenste regionen beland. Een mooie opsteker. Meer leuk nieuws. We blijken niet de enigen die in Ludger geïnteresseerd zijn. In september komt TV Gelderland met een documentaire over Ludger. Een gedeelte van de documentaire is opgenomen in Vierakker. Niet vergeten te kijken!                                                  
Uit: Onderweg van augustus 2015
 

 

Ludgervesper:26 maart 2015 

In onze kerk is op 26 maart, de sterfdag van Ludger, weer een vesperdienst gehouden. Deze jaarlijkse herdenking is, sinds de aanwezigheid van de reliek , al een mooie traditie geworden. 1206 jaar is het nu geleden dat hij, tijdens een werkbezoek aan Billerbeck overleed.In Billerbeck is een overlijdenskapel ingericht. Zijn lichaam werd echter niet daár, maar in Werden bijgezet in een sarcofaag in de crypte.Wilt u een keer beleven hoe men in Duitsland Ludger vereert? Dan kunt u op de eerste zondag van september naar Werden gaan en meemaken hoe de prachtige sarcofaag in een processie door de straten van deze plaats wordt rondgedragen.


Ludgervesper: 26 maart 2014 om 19.00 uur
Celebrant: Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop

Goede tradities worden gemaakt door menselijke inzet. In Nederland herleeft de belangstelling voor Ludger. Na de parochiefusies in het Aartsbisdom zijn twee nieuwe parochies naar hem vernoemd: in Utrecht stad en in de Achterhoek rond Aalten en Lichtenvoorde. Ludger werd geboren ná Willibrord en Bonifatius, niet zoals zij in Engeland maar in Nederland. Na hun dood ging hij aan het missioneren en staat daarmee als voltooier van de arbeid van deze twee grote missionarissen.
 
Op zondag, 4 september 2011 nam Mrg. Hoogenboom in Essen-Werden een reliek van St. Luger in ontvangst. Het kleine, door kardinaal Simonis gecertificeerde partikel uit Ludgers gebeente lag al enkele jaren in het Duitse plaatsje Werden (bij Essen), Ludgers gedachtenisplaats bij uitstek. Ludger heeft er een klooster gesticht en zijn gebeente rust er in een sacrofaag. Elke eerste zondag in september wordt het in een schrijn in processie door het stadje gedragen. Op zondag, 20 mei 2012 heeft de Ludgerreliek die Mgr. Hoogenboom ontving, een plaats gekregen in de H. Willibrorduskerk in Vierakker. Nu is hij daar te bewonderen en te vereren.
 
Ludger is een noeste verkondiger van het geloof in onze streken. Hij begon aan zijn bekeringswerk onder de Saksen rond 792 vanuit de Veluwe. Hij stak bij Brummen de IJssel over naar Elten. Daar is een gedachtenismonument voor hem opgericht. En hij trok toen via Vierakker/Wichmond en Zelhem verder de Achterhoek en Westfalen in. Zo heeft hij ook in het gebied van onze parochie HH. Twaalf Aposteln en in dat van de parochie St. Ludger het christelijk geloof met woord en daad verkondigd.
 
In onze moderne tijden lijkt het soms wel of het wiel van het geloof opnieuw dient te worden uitgevonden. Mensen beleven het geloof op geheel eigen en unieke wijze. Ze zijn op zoek naar vele vormen van waarheden, wijsheid en spiritualiteit. Toch is het goed om juist in zulke tijden ook 'ns terug te gaan naar de wortels, om te 'herbronnen'of te 'herijken'. Wat hebben we eigenlijk voor goeds, voor moois, voor waardevols overgeleverd en doorgegeven gekregen? Laten we er eens nieuw licht op schijnen en ons afvragen: Wat kunnen we daar in onze tijd mee doen? De wijsheid, ervaringen en het doorzettingsvermogen van de vroegere generaties kunnen ons helpen om in deze tijd onze weg door leven en geloof opnieuw te zoeken en te vinden. Vandaar de jaarlijkse Ludgervesper op de sterfdag van St. Ludger: de liederen, gebeden, gedachten.....helpen ons om opnieuw bij de wortels van ons geloof te komen. En we willen u graag meer vertellen over Ludger en zijn missie. Wie weet wordt dit het begin van een nieuwe traditie die ons geloof verstevigt en verrijkt.
 
Weest allen welkom in de Vesper in de H. Willibrorduskerk in Vierakker op woensdag, 26 maart a.s. om 19.00 uur. Na afloop bent u welkom bij de koffie. Zie voor meer informatie de website van de Ludgerkring: www.ludgerkring.nl Graag tot dan!
 
Pastoor Fred Hogenelst
 
20 mei 2012: Translatio Ludgerreliek

In de St. Willibrorduskerk in Vierakker vond op zondag 20 mei 2012 de ‘translatio’ (overhandiging) plaats van de Ludgerreliek. Deze reliek was de afgelopen maanden in een estafette door enkele parochies van het aartsbisdom gereisd, Vierakker was de eindbestemming. De translatio was ingekaderd in een plechtige vesperviering, waarin de Utrechtse hulpbisschop Hoogenboom voorging. Er waren vertegenwoordigers uit diverse Nederlandse en Duitse parochies en van de protestantse kerken aanwezig in Vierakker. Een deel van de Duitse aanwezigen was per fiets uit Werden naar Vierakker gekomen. Pastoor Hogenelst van de parochie HH. Twaalf Apostelen, waartoe Vierakker behoort, heette alle Nederlandse en Duitse gasten welkom. Hij zei bij aanvang van de vesperviering verheugd te zijn over de grote opkomst. Ook benadrukte hij dat de reliek "niet alleen iets uit het verleden is, maar juist ook een betekenis heeft voor onze toekomst.” Vierakker is als eindbestemming van de reliek gekozen omdat niet ver van de huidige kerk een door de heilige Ludger zelf gebouwde kapel stond. Omdat die steeds door de overstromende IJssel beschadigd raakte, werd iets verderop de St. Willibrorduskerk gebouwd.
 
‘Enthousiasme’  Mgr. Hoogenboom signaleerde een toegenomen belangstelling in het Aartsbisdom Utrecht voor de persoon Ludger. Dat blijkt volgens hem onder meer uit het feit dat bij de 49 nieuw gevormde parochies liefst twee een voorkeur hadden voor de naam Ludger. "De bisdomstaf koos daarop voor een typisch katholieke oplossing die iedereen tevreden stelde: de ene parochie heet heilige Ludger, de andere parochie heilige Ludgerus.”

In zijn preek ging mgr. Hoogenboom verder in op de voorbeeldfunctie van de heilige Ludger. Hij herinnerde aan een ontmoeting die hij vorig jaar met andere Europese bisschoppen had met Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Van Rompuy had bij die gelegenheid gezegd dat "de kerken Europa niet gesticht hebben, maar dat Europa zonder kerken niet goed voorstelbaar is.” Ludger en Willibrord namen de opdracht van Christus ter harte en reisden naar deze streken om het Evangelie te verkondigen, aldus Hoogenboom. "Dat deden ze niet te vuur en te zwaard, maar door enthousiasme en hun levensvoorbeeld. Daarbij lieten ze alles achter zich, Ludger houdt ons aan het begin van de 21ste eeuw dan ook een boodschap voor: wees geen mensen van deze wereld, wij zijn allen pelgrims.”

‘Nieuwe start’ "Ludger voltooide het werk van Bonifatius en Willibrord in deze streken, wij mogen nu leven van hun erfenis,” zo zei mgr. Hoogenboom. "Deze reliek van Ludger herinnert ons aan de nieuwe start die de Kerk in deze streken heeft gemaakt. En die heeft rijke vruchten gebracht – zie de volle kerk waarin we ons nu bevinden. Ludger was ook een Europeaan: hij bracht mensen van verschillende culturen samen in de Kerk van Christus. De voorbeelden van Ludger en Willibrord mogen ons aansporen tot een leven in dienstbaarheid, vertrouwend op God.”

Na afloop van de viering was er in het naastgelegen Ludgergebouw een ontmoeting, waar onder anderen de voorzitter van de Communitas uit Werden en de heer Bomers van de Ludgerkring kort spraken.

     
       
   

 
     
   

 
     
   

 
     
         
         
         
             
             
             


© Bart Mendelson 2011