St.Willibrordus in Vierakker

de mooiste kerk van Gelderland

     
         
 
Bezoeken
Vieringen
Agenda
Concerten
De parochie
Jongeren
Parochieblad
Ludgerreliek
Stichtingen
Contact
 
 

Stichtingen

Er zijn drie stichtingen die zich bezighouden met Rooms-Katholiek erfgoed in Vierakker, te weten:
a. Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrordus Kerk te Vierakker
b. Stichting Beheer Ludgerusgebouw, en
c. Stichting Beheer Rooms-Katholiek Erfgoed Vierakker/Wichmond.

De eerste stichting, de Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrordus Kerk te Vierakker, hierna kortweg genoemd "de stichting", heeft een ANBI-status. Sinds 1 januari 2014 moet voor een ANBI diverse gegevens openbaar zijn via een internetsite. Het gaat om de volgende gegevens:

1. De naam
De stichting heeft Stichting tot Restauratie van de Sint Willibrordus Kerk te Vierakker.

2. Het RSIN of het fiscaal nummer
Het RSIN/fiscaal  nummer is: 816080963.

3. De contactgegevens
De stichting heeft zijn postadres aan de Vierakkersestraatweg 34, 7233 SG Vierakker.
Het emailadres van de stichting is: info@demooistekerk.nl

4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
- Mevrouw M-C.E. Bonga-Tulleken (secretaris)
- Mevrouw C.A.M. Roelofs-Bergervoet (penningmeester)
- Mevrouw R. Tijssen-Taken (lid)
- H.H.M. Helmink (lid)
- H. Bonga (lid)

5. Het beleidsplan
Het beleidsplan is thans nog in status nascendi. Binnenkort meer.

6. Het beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

7. De doelstelling
De doelstelling van de stichting luidt: 
" a. de restauratie van de Sint Willibrordus kerk, staande en gelegen te 7233 SE Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, ten einde het gebouw te behouden als een functionele kerk;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn."

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Dit verslag is thans nog in status nascendi. Binnenkort meer.

9. Een financiƫle verantwoording
Een financiƫle verantwoording is thans nog in status nascendi. Binnenkort meer.


     
       
   

 
     
   

 
     
   

 
     
         
         
         
             
             
             


© Bart Mendelson 2011