St.Willibrordus in Vierakker

de mooiste kerk van Gelderland

     
         
 
Bezoeken
Vieringen
Agenda
Concerten
De parochie
Jongeren
Parochieblad
Ludgerreliek
Stichtingen
Contact
 
 

Nieuws

Jaargang 6, nummer 2


Akkerbloemetjes Bloeiend (On)kruid

In de avonduren van donderdag 16 nov. j.l. is na een kort ziekbed toch nog onverwacht overleden:

Hendrikus (Drikus) Wenneker

Echtgenoot van Maria Wenneker-Arends, in de leeftijd van 71 jaar.

Wij herinneren ons Drikus die 30 jaar lang zijn stem heeft mogen laten horen in ons zangkoor waarbij de 3e helft ook heel belangrijk was. Hij hield van gezelligheid en het pilsje paste daar goed bij. Daarnaast was hij na zijn pensionering bezig bij het onderhoud van het kerkhof.

Op donderdag 23 nov. hebben we tijdens een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van hem genomen. Moge hij rusten in vrede en mogen zij die achterblijven kracht en steun ontvangen om dit plotselinge verlies te kunnen dragen.


In de ochtend van maandag 20 nov. j.l. is vredig ingeslapen:

Johannes Albertus (Jan) Leisink

Echtgenoot van Anneke Leisink-Rouwenhorst, in de leeftijd van 83 jaar.

Na een arbeidzaam leven als machinebankwerker kon hij na zijn VUT-periode niet ophouden en ging onderhoud doen in de tuin van de kerk en daarnaast ook nog op het kerkhof. Hij vond hierin zijn plezier en hield daarnaast contact met zijn medemens. Ook kerkelijk was hij jarenlang actief in de Caritas en verzorgde hij de inzameling van kerkbalans in zijn wijk.

Op zaterdag 25 nov. hebben we tijdens een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van hem genomen en hem mogen begeleiden naar het naastgelegen kerkhof. Moge hij rusten in vrede en mogen zij die achterblijven kracht en steun ontvangen om dit plotselinge verlies te kunnen dragen.


Kindernevendienst 

Op de volgende zondag is er een kindernevendienst.

-Zondag  21 januari  9.30 uur woord en communieviering


Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 6 januari is er aansluitend aan de viering van 17.00 uur nieuwjaarsreceptie in de kerk. Graag willen locatieraad en pastoraatgroep u allen uitnodigen om elkaar een goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar te wensen.


Nog één maal de musical.

Er is veel over geschreven, er is en wordt nog steeds veel over gesproken, Ludger, Luther en de Liefde.

Een kleine bloemlezing van vooral het geschrevene, willen we u niet onthouden:

- herkenbare zaken met inhoud, maar ook met de nodige relativering

- ik ben blij het gezien te hebben

- met zoveel spelers, waaronder ook veel jongeren

- mooie passende liederen en muziek v/h draaiorgel

- opvallende decors, met snelle wisselingen

- onverwacht acteer en zangtalent.

- boeiend van begin tot einde.

Nou daar is geen woord Spaans bij dunkt me. Maar wat ook minstens zo belangrijk is: hoe we zelf, allen die op welke manier dan ook meewerkten, het ondervonden hebben. Al die repetities in de pastorie, al die aanpassingen – wijzigingen in de tekst, al die oefeningen met dans en schaatsbewegingen. Maar ook het instuderen van lastige teksten en houdingen, wat hebben we gelachen om hilarische versprekingen of vallende schaatsers. Sloten koffie heeft het gekost, en veel geduld om iedereen bij de les te houden. Maar toen de uitvoeringsdatum naderde, werd het plotsklaps ernst en deed een ieder ongelofelijk zijn best  om zijn opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Heel mooi om dat van dichtbij mee te maken.


Hoe ontstaat nu zo’n spektakel.

Daarvoor moeten we terug naar het stuk over Noach, destijds ook een groot succes, en meteen het idee, dat moeten we vaker doen en de Hervormingsdag in 2017 is misschien een mooie gelegenheid.

Ds. Tim Wiersum pakte dit op, en kwam in de zomer van 2016 met een verhaal, waar Joke Kamphuis ook een aandeel in had  en Ludger, Luther en de Liefde was geboren. Tim verzamelde enkele mensen om zich heen, een z.g.n. stuurgroep, en die ging aan de slag.

Er werd een draaiboek gemaakt  met van alles wat geregeld moest worden  en er werden inwoners van Vierakker, Wichmond en nog enkelen daarbuiten, benaderd voor een rol in de musical.

De repetities kwamen op gang, en tevens de aanpassingen in de tekst zoals: in die boeren gezinnen werd destijds toch dialect gesproken en het is leuk om herkenbare namen te gebruiken of extreme aantallen vee te noemen, dat werkte hilarisch.

Ja, en opeens is dan de uitvoering achter de rug, en blijft alleen  de herinnering  van enthousiast publiek en van flarden tekst: o Marie, Dominus vobiscum  of gak gak gak   nog hangen. En een trots gevoel dat we dit toch met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. 

Ook namens  Tim, Joke, Margreet en Anton,   Bedankt      

                                                                                             Ben.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
       
   

 
     
   

 
     
   

 
     
         
         
         
             
             
             


© Bart Mendelson 2011