St.Willibrordus in Vierakker

de mooiste kerk van Gelderland

     
         
 
Bezoeken
Vieringen
Agenda
Concerten
De parochie
Jongeren
Parochieblad
Ludgerreliek
Stichtingen
Contact
 
 

Nieuws

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 

Een jaarlijks terugkerende traditie: de nieuwjaarsreceptie na afloop van de viering van 17.00 uur. Jammer dat er weinig mensen waren. Gelukkig leed de stemming daar niet onder en was het toch een succes.  Misschien iets voor u volgend jaar?


Gelredag in kerk van Vierakker

Zaterdag, 21 januari jl., werd de Gelredag van Radio Gelderland gehouden in onze prachtige kerk. Om 10.00 uur openden zich de deuren voor de eerste belangstellenden. De facebookpagina van de Ridders van Gelre had al eerder een oproep gedaan en vanaf 07.00 uur werd op de radio flink reclame gemaakt. En met succes want vanuit heel Gelderland kwam men naar Vierakker. Verslaggever (Ridder) René Arendsen maakte er met zijn korte interviews een gezellige boel van. Veel belangstelling was er voor de uitleg over het interieur en onze "schatkamer”. Deze laatste is zelden te zien maar voor deze gelegenheid werd natuurlijk een uitzondering gemaakt. De Ludgerpanelen, straks te zien in de Ludgertuin, met tekst en uitleg over Ludger waren voor het eerst te bewonderen. Ze werden enthousiast bestudeerd en de tekeningen brachten menig glimlach teweeg. De warme chocolademelk met slagroom, de verrukkelijke arretjescake van Margreet en de appelplaatmix van Charlotte vonden gretig aftrek. De appelplaatmix was zelfs zo populair dat na afloop hele hordes richting boerderijwinkel Den4Akker reden, waar de appelplaatmix te verkrijgen is, om groot in te slaan. Al met al een erg gezellige ochtend met veel belangstelling. Aan het eind van de ochtend klokten we meer dan 100 bezoekers! 


Ludger en Luther in één musical

Dit jaar, 2017 wordt herdacht  dat 500 jaar geleden Maarten Luther zijn stellingen tegen de kerk van Rome aan de deur van de slotkapel van Wittenberg nagelde. Maar het is ook het jaar waarin herdacht wordt dat de Heilige Ludger 1275 jaar geleden geboren werd.

De kerken van Wichmond en Vierakker, protestant en katholiek,  hebben besloten om die herdenkingen gezamenlijk te vieren.

Dominee Tim Wiersum heeft een musical geschreven waarin verhalen over zowel Luther als Ludger een plaats hebben gekregen. De afgelopen maanden heeft een groepje mensen bestaande uit Ben Hiddink, Joke Kamphuis en Margreet Gründemann zijn concept van commentaar voorzien en het is een mooi stuk geworden; een soort Romeo en Julia liefdesverhaal dat zich in Wichmond-Vierakker afspeelt rond 1916-1917. Het spel zal worden opgevoerd op Hervormingsdag, eind oktober 2017.

We zijn nog op zoek naar enkele spelers maar vooral naar mensen die mee willen helpen achter de schermen met toneelattributen maken en kleding, dansjes instuderen,muziek maken, PR en grime. Wie zich wil aanmelden kan dat doen bij Margreet Gründemann tel: 555559 of bij Ben Hiddink tel: 441355.

Het wordt vast een gezellige boel!

 

Palmzondag 9 april kindernevendienst in een ander jasje.

Op Palmzondag is er voor de kinderen gelegenheid om samen een palmpasenstok te versieren en daarna mee te doen aan een kleine optocht door Wichmond. 

Dit jaar doen we dat samen met de kinderen van de hervormde kerk. Ook de kinderen van Avonturijn en de Garve worden hierbij uitgenodigd. De kinderen worden om 9.30 uur verwacht op basisschool de Garve aan de Dorpsstraat in Wichmond. Met hulp van een aantal vrijwilligers kunnen ze hun palmpaasstok versieren. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een stok meenemen. Voor verder materiaal om te versieren wordt gezorgd. 

De dienst in onze kerk begint om 10 uur. Nadat u uw kind heeft weggebracht kunt u naar de dienst in de Willibrorduskerk gaan. 

Om half 11 gaan  de kinderen (samen met de leiding)  in optocht naar onze kerk en zullen daar een rondje in de kerk lopen.  Hierna lopen we samen met de kerkgangers naar de hervormde kerk om ook daar de stokken te laten zien. Vervolgens lopen we nog een kleine ronde door het dorp waarna we afsluiten met koffie/thee en limonade op de Garve. Iedereen is van harte welkom.

Verdere informatie volgt eind maart.


ARCHIEF


Geloven: wat houdt dat in?

Het is persoonlijk en voelt voor ieder anders.

Wij willen hierover met u praten en samen onze ervaringen, ons gevoel en daardoor ook ons geloof versterken en dat delen met elkaar.

De eerste avond van geloofsverdieping houden we op woensdagavond 26 oktober om 20:00 uur.

Weest allen welkom in de nieuwe sacristie.


Concertagenda 

Zondag, 23 oktober om 15.00 uur: concert Lautenwerk Ensemble 

met onder meer cantates van Händel en Telemann

Op zondag, 23 oktober, doet het internationale Lautenwerk Ensemble Vierakker aan. Het Lautenwerk Ensemble is a klein kamerorkest opgericht door de Italiaanse luitist Giulio Quirici. Naast Quirici (Italië) maken ook Isabel Favilla, David Molina en Bernadeta Astari deel uit van het Ensemble. Het Lautenwerk Ensemble legt zich toe op met name barokmuziek uit de 18de eeuw, het maakt gebruikt van originele muziekinstrumenten uit die tijd. Voor het concert in Vierakker is sopraan Bernadeta Astari aangetrokken. Astari is winnares van diverse internationale prijzen waaronder het Prinses Christina Concours.  

Zondag, 13 november om 15.00 uur: concert Projectkoor o.l.v. dirigent Hans de Wilde

Liturgie van Johannes Chrysostomos van Tchaikovsky

Een projectkoor van maar liefst 50 personen brengt onder leiding van dirigent Hans de Wilde de Liturgie van Johannes Chrysostomos van Tchaikovsky.

Zaterdag, 10 december om 20.00 uur: Kerstconcert door het Warnsvelds Mannenkoor

Voor meer informatie: www.demooistekerk.nl/concerten

Voor alle concerten geldt dat kaarten zijn te bestellen via info@demooistekerk.nl en dat het mogelijk is om in het naast de kerk gelegen Ludgerusgebouw nog wat te drinken.


21 november: Lezing kerkinterieurs in Nederland

De Vrije Academie Amsterdam (vrijeacademie.nl) verzorgt een serie lezingen over kerkinterieurs in Nederland naar aanleiding van het onlangs verschenen boek over Nederlandse kerkinterieurs: Kerkinterieurs in Nederland. Dit monumentale boek documenteert de rijkdom van de kerken in ons land en toont dat, dankzij onze religieuze tolerantie, dit erfgoed ongekend gevarieerd is.

Vrije Academie docent Max Put vertelt op locatie over stoere romaanse basilieken, rijzige gotische kathedralen, beschilderde dorpskerkjes, strenge protestantse bedehuizen, koepelkerken, synagogen, barokke kloosterkerken, neogotische stadskerken, kerken in Art Nouveau of Art Deco stijl, tot en met de sobere betonnen godshuizen van de wederopbouw.

De lezingen zijn op 9 november, 14 november, 21 november, 23 november en 28 november verspreid over het hele land. Voor de lezing op 21 november hoeft u niet ver te reizen: deze is in de St. Willibrorduskerk in Vierakker van 14.00 tot 15.00 uur. Opgave en meer informatie bij de Vrije Academie: www.vrijeacademie.nl


Akkerbloemetje bloeiend (on-)kruid

Op woensdag 21 sept. j.l. is overleden in de leeftijd van 81 jaar onze oud-parochiaan

Arnoldus Joannes Nijenhuis

Nol

echtgenoot van Betsie Nijenhuis-Paling

Wij herinneren hem als een actief persoon in het kerkelijk leven met een warme belangstelling voor alles wat om hem heen gebeurde.

Op dinsdag 27 sept. hebben we tijdens een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van hem genomen en hem mogen begeleiden naar het crematorium.

Moge hij rusten in vrede en mogen zij die achterblijven steun en kracht ontvangen om dit verlies te kunnen dragen.


Open Monumentendag

Zaterdag 10 en zondag 11 sept. j.l. was weer de jaarlijkse monumentendag. Onze kerk met haar vele symbolen mocht zich in een goede belangstelling verheugen. Ook het orgel trok bezoekers, waar de organist en zangeres diverse liederen lieten horen, o.a. Ave Verum, Panis Angelicus en Ave Maria. Bezoekers mochten zelfs een kijkje nemen in de orgelkast en kregen daarbij uitleg over de diverse orgelpijpen.

Zaterdags waren er 57 bezoekers en zondags 138. Al met al een geslaagde monumentendag.


Opbrengst pleinmarkt  €1.500,--

Op zondag 11 september was  de jaarlijkse pleinmarkt t.b.v. onze kerk.

Al voor dag en dauw was er een grote groep vrijwilligers aanwezig op de te verkopen spulletjes/glaswerk/kleding en boeken enz.,  zo overzichtelijk mogelijk uit te stallen. Het springkussen werd opgeblazen en de koffie gezet. Vele bezoekers vonden iets van hun gading of genoten van de vers gebakken wafels, soep of koffie.

Om 15.00uur was de pleinmarkt ten einde met de mooie opbrengst van € 1.500,--.

Alle bezoekers en vrijwilligers hartelijk dank voor uw bezoek en inzet.


Kindernevendiensten / adventsproject

Op de volgende zondagen is er een kindernevendienst.

-Zondag 16 oktober 9.30 uur eucharistieviering

-Zondag   6 november 9.30 uur woorddienst

-Zondag  27 november eerste advent

-Zondag  4 december tweede advent

Tijdens de adventsperiode van 27 november t/m 18 december is er elke adventszondag een kindernevendienst . Er wordt gewerkt met een speciaal daarvoor bestemd adventsproject.

Aanmelden voor het project  kan via:  kindervieringen@demooistekerk.nl


Sint Maartenviering in Baak

Op vrijdag 11 november vieren we het feest van Sint Maarten in Baak. Meer hierover vind je op de locatiepagina van Baak. Kijk ook op de laatste twee pagina's van deze Onderweg, Kids & Teens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
       
   

 
     
   

 
     
   

 
     
         
         
         
             
             
             


© Bart Mendelson 2011